5 Женски Кутриња Бараат Дом

Сите 5 кутриња се женски. Сите се слатки и шармантни, секоја посебна на свој начин.
Стари се 40дена, јадат сами и се подаруваат на вистински љубители на животни.
Ќе бидат бушавки,чоколадна боја со мал до среден раст. Се подаруваат и за домашни услови, и за дворче, само треба да ги сакате и да ги чувате засекогаш, да се грижите за нив, да можете да им пружите ветеринарна нега кога ќе им е потребна и да добиваат редовен оброк.

Контакт за нивно вдомување Јасна Каранфиловска 070/255-172

Leave a Reply