ВЕТЕРИНАРНИЦА

за здрави и среќни домашни миленици

Вирусот на леукемија FeLV е еден од најчестите причинители на инфективни болести кај мачките. Мачките кои се постојано инфицирани со FeLV служат како постојан извор на инфекција за други мачки. Вирусот се расфрла преку плунката, секрет од […]