За авторот

„Ветеринарница“ е веб страница која нуди ветеринарни совети на едноставен и достапен начин.
Автор на содржините е Наташа Бојчева, дипломиран ветеринар.

Содржините на оваа веб страна не го заменуваат вистинскиот ветеринарен преглед и третман.