ВЕТЕРИНАРНИЦА

за здрави и среќни домашни миленици

Категорија мал ризик означува дека доколку храната се дава совесно и умерено, доколку се отстранат семките, коските и сите делови од продуктот кои логично би биле опасни за кучето (семки, опасност од давење, иритација на желудник […]