ВЕТЕРИНАРНИЦА

за здрави и среќни домашни миленици

Стерилизација (или овариохистеректомија) и кастрација на мачките е хируршко отстранување на јајниците со матката и тестисите со цел да се контролира популацијата на мачки, здравствени придобивки, контрола на генетски болести и модификација на бихејвиорални проблеми. Стерилизација […]

Зборувавме за стерилизација на женските кучиња како мерка за контрола на популацијата на кучиња и намалување на бројот на животни на улица. Но, освен женките, опција за намалување на бројот на кучиња кои слободно шетаат по […]