ВЕТЕРИНАРНИЦА

за здрави и среќни домашни миленици

Аскаријаза е болест која се јавува кај кучињата и е предизвикана од интестинални цевчести црви (Ascaris lumbricoides). Овие паразити се често многу големи – дури до 1-12 сантиметри во должина- и можат да бидат присутни во […]