ВЕТЕРИНАРНИЦА

за здрави и среќни домашни миленици

Демодикозата е често дерматолошко заболување кај кучињата и поретко кај мачките. Кај кучињата до денес се разликуваат три типа на демодекс грини а тоа се: Demodex canis, Demodex injai и Demodex cornei.  Демодикозата кај кучињата е поделена во две категории […]