ВЕТЕРИНАРНИЦА

за здрави и среќни домашни миленици

Џардијаза е цревна инфекција кај животните и луѓето предизвикана од протозоа, паразит Giardia duodenalis (познат и како G. intestinalis или G. lamblia). Џардија е едноставен, едно-клеточен паразит (не е црв, бактерија или вирус). Постојат 7 генотипови, […]

Тромбикулоза е тип на шуга предизвикана од надворешен паразит во фаза на ларва од фамилијата Trombiculidae, наречен (Neo)Trombicula autumnalis. Возрасните единки и нимфите изгледаат како мали пајачиња и живеат во предели каде има распаѓање на дрво […]

Аскаријаза е болест која се јавува кај кучињата и е предизвикана од интестинални цевчести црви (Ascaris lumbricoides). Овие паразити се често многу големи – дури до 1-12 сантиметри во должина- и можат да бидат присутни во […]

Цестодијаза е медицинскиот термин за инфестација предизвикана од тении. Овие паразити типично ги населуваат тенките црева кај кучињата, младите кутриња, мачки и други домашни миленици. Врстите на паразити кои влегуваат во оваа категорија се следните: Taenia, Dipylidium […]

Ушните грини се микроскопски паразити кои го живеат својот животен циклус во внатрешноста на ушниот канал и се хранат со мртви клетки. Најчестиот тип на ушни грини кои ќе ги сретнете е Otodectes cyanotis. Присуството на […]

Демодикозата е често дерматолошко заболување кај кучињата и поретко кај мачките. Кај кучињата до денес се разликуваат три типа на демодекс грини а тоа се: Demodex canis, Demodex injai и Demodex cornei.  Демодикозата кај кучињата е поделена во две категории […]