ВЕТЕРИНАРНИЦА

за здрави и среќни домашни миленици

Цестодијаза е медицинскиот термин за инфестација предизвикана од тении. Овие паразити типично ги населуваат тенките црева кај кучињата, младите кутриња, мачки и други домашни миленици. Врстите на паразити кои влегуваат во оваа категорија се следните: Taenia, Dipylidium […]