ВЕТЕРИНАРНИЦА

за здрави и среќни домашни миленици

Тромбикулоза е тип на шуга предизвикана од надворешен паразит во фаза на ларва од фамилијата Trombiculidae, наречен (Neo)Trombicula autumnalis. Возрасните единки и нимфите изгледаат како мали пајачиња и живеат во предели каде има распаѓање на дрво […]