ВЕТЕРИНАРНИЦА

за здрави и среќни домашни миленици

Многу сопственици на кучиња не се свесни колку снегот и мразот им штетат на нивните крзнени миленици. Постои голема разлика помеѓу чистиот снег на планина и оној во град. Градскиот снег по улиците е полн со […]

Тромбикулоза е тип на шуга предизвикана од надворешен паразит во фаза на ларва од фамилијата Trombiculidae, наречен (Neo)Trombicula autumnalis. Возрасните единки и нимфите изгледаат како мали пајачиња и живеат во предели каде има распаѓање на дрво […]